Každý duchovní hledající, dřív nebo později dorazí k bodu, ve kterém vidí, že jediným řešením jak se zbavit utrpení je dosáhnout osvícení. Problém je, že když se v tomto bodu ocitne, tak už za celé své duchovní hledání nahromadil velké množství konceptů, představ a vlastně už se nedokáže podívat na celou věc jednoduše a prozkoumat, jestli jeho nahromaděné představy odpovídají jeho vlastní každodenní zkušenosti. Většinou ví, že řešení je dosáhnout osvícení, ale už přesně neví co to osvícení je a ani co mu předpokládané osvícení přesně přinese v tomto životě, a jakým způsobem ho zbaví utrpení. A i o podstatě utrpení má takový hledající jen velice vágní představy. Raméš S. Balsekar se v knize Hřích a vina věnuje právě těmto základním otázkám. Poukazuje na základní nepochopení o tom, co je osvícení, co je ego a co je kořenem utrpení v každodenním životě lidské bytosti.