Tazatel:
 Jak dosáhnout klidu mysli a udržet ho?
Maháriši: Všechny živé bytosti vnímají své okolí a tak musí být obdařeny intelektem. Ale je rozdíl mezi intelektem člověka a intelektem ostatních zvířat, protože člověk nejen, že vnímá svět takový jaký je a jedná podle toho, on navíc není spokojen s existujícím stavem věcí a hledá naplnění svých přání. Při svém usilí naplnit své tužby hledá široko a daleko a nakonec stejně skončí neuspokojen. A v tom okamžiku začne uvažovat a hledat smysl.
Touha po nepřerušovaném štěstí a klidu je důkazem takových kvalit v jeho vlastní přirozenosti . Když je ta nalezena je nalezeno vše.
Intelekt člověka musí k cestě takového vnitřního hledání dozrát. A s pokračujícím hledáním intelekt sám pochopí, že jeho činnost je umožněna jen díky nějaké vyšší síle, a že nemůže tuto sílu pochopit. A tak po určité době jeho činnost ustane. Když k tomu dojde, zůstane jen ona nejvyšší síla samo o sobě. To je osvícení, uvědomění, realizace. Tím je to ukončeno, to je cíl.
Takže je jasné, že smyslem intelektu je uvědomit si svojí závislost na vyšší síle a zároveň svojí neschopnost jí porozumět. Takže musí zaniknout dřív, než je dosaženo cíle.

(citace z Talks with Sri Ramana Maharishi, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, překlad pstepka.)