Vědomí si sebe sama uvědomuje prostřednictvím objektivizace

překlad P.Štěpka

Ukázka z Amritanubhava, Experience of Immortality. Orginální text Amritanubhava do angličtiny přeložil a okometoval, ve světle učení Šrí Nisargadatty Maharadže, Ramesh Balsekar.

26. Odraz objektu v zrcadle nedokazuje existenci dvou objektů, ale pouze existenci původního objektu. Stejně tak jednota, prostřednictvím iluze duality, dokazuje svojí vlastní existenci.

Původní objekt nevytváří svým odrazem v zrcadle oddělný-další objekt. Existence odrazu naprosto závisí na existenci původního objektu. Ve skutečnosti mezi objektem a odrazem není rozdíl, protože nemohou existovat odděleně.Stejně tak vědomí, které si nemůže být ve stavu jednoty vědomo své existence, si objektivizací sebe sama v dualitě uvědomuje svojí přítomnost. Ale objektivizovaný obraz nemá nezávislou, samostatnou existenci. Dualita je pouze konceptuální a jejím účelem je jen ukázat existenci jednoty.
Podobenství se zrcadlem je velmi přesné, protože vědomí je pozadí, konceptuální plátno, na které je svět jevů promítán, stejně jako zrcadlo, na kterém se objevují odrazy.
Vědomí, samo o sobě pouhý koncept, bez vlastní objektivní existence, a přesto nic dalšího než vědomí není. Nisargadatta Maharadž často popisoval vědomí jako zrcadlo, které odráží všechny jevy, ale samo zůstává nedotčeno.
Jinak řečeno, noumenon může svojí vlastní existenci potvrdit pouze vlastní objektivizací, prostřednictvím odrazu sebe sama jako projevu ve vědomí, tedy v dualitě. A do té míry je noumenon pouhým konceptem, protikladem jevů.