ukázka z knihy The Ultimate Understanding, kapitola 5.12

To co každý hledající hledá, bez ohledu na to jakou duchovní stezku následuje, nemůže být nic jiného než klid a mír, který je přítomen ve stavu hlubokého spánku.
Důležitou podmínkou klidu v hlubokém spánku je nepřítomnost jakéhokoliv zakušitele tohoto klidu. Neexistuje tam žádný hledající, který by cokoliv hledal ani někdo kdo by něco dělal, aby něco získal.
Aby se mohl mír a klid hlubokého spánku objevit v bdělém stavu – nezáleží na tom, jestli je zároveň nepřítomen projev a jeho fungování (život tak jak ho známe), a nebo jestli se jedná o bdělý stav – je zapotřebí stejné podmínky: nepřítomnost konajícího, který by usiloval o jakékoliv dosažení.
Pouze Zdroj, Prvotní Energie zdánlivě koná a vytváří zdánlivé dění v konceptuálním vesmíru bdělého stavu, skrze miliardy lidských bytostí. Naprosté pochopení tohoto jednoduchého faktu, a k tomuto pochopení může pouze samovolně dojít, je samo o sobě ´osvícení´ nebo ´Seberealizace´, nebo mír a klid.

překlad Pavel Štěpka