ukázka z knihy The Ultimate Understanding, kapitola 8.15

Základní chybou, které se duchovní hledající dopouští, je, že na Zdroj nahlíží z pozice ztotožněného jednotlivce, snaží se chápat noumenalitu očima phenomenality, chce porozumět nirváně samsárickou myslí, a chce celistvou mysl pochopit myslí rozpolcenou – založenou na subjektově objektovém vnímání.

Mělo by být zřejmé, že jednota Noumenonu a jevů, může být spatřena jen za předpokladu určitého duchovního vyladění, jen tehdy když je svobodná vůle – nezávislost jednotlivce, jasně nahlédnuta jako čirá fikce.

Jediné co je nezbytné, je jasné pochopení, že oddělenost mezi individuální jevovou entitou a noumenálním Zdrojem, je odděleností vytvořenou právě zdánlivou svobodnou vůlí individuální entity. Jakmile dojde k jasnému pochopení, na základě prozkoumání vlastní osobní zkušenosti, že ve skutečnosti nikdo takový jako individuální konatel neexistuje, a že je to, jedna jediná Neosobní Energie, která koná skrze různě naprogramované lidské nástroje, tak potom maska osoby odpadne jako nepotřebný závoj a oddělenost se rozplyne.

The Ultimate Understanding, Ramesh Balsekar 2002, vydáno Watkins Publishing London
překald Pavel Štěpka